Vabimo Vas na redni letni občni zbor društva DLG Stari meh Lazec, ki bo potekal v prostorih društva v Vaškem središču Lazec v soboto,

17.01.2015 od 19.00 ure dalje.

Predlog dnevnega reda:
1. realizacija plana
2. finančno poročilo
3. poročilo nadzornega odbora
4. sprememba statuta
5. plan dela za leto 2015
6. razno.

Lepo vabljeni vsi člani društva, kot tudi tisti, ki bi se nam želeli pridružiti.

UO DLG Stari meh Lazec