vassr14_20Vaško središče Lazec je plod desetletne želje, da bi vas dobila igralno površino z objektom, ki bi omogočilo delovanje društva in krajanov v KS Otalež.
V letu 2010 so bili v društvu narejeni grobi osnutki, ki smo jih v naslednjem letu predstavili tudi občini Cerkno, ki je idejo podprla. Sledila so prva povpraševanja in odkup zemljišča, v nadaljevanju pa pridobivanje evropskih sredstev na razpisu za razvoj podeželja in pridobivanja soglasij in dovoljenj za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ta dokument je ugledal luč sveta v juniju 2012.
Po prvem neuspehu na razpisu je občina v sodelovanju z ICRO v letu 2013-14 še drugič zaprosila za sredstva prek razpisa in uspela.
Sledila je izdelava PZI in razpis za izvedbo del in v aprilu 2014 so se pričeli prvi izkopi na parceli, kjer danes stoji vaško središče.
Konec avgusta istega leta so bila dela končana in v septembru je bila izvedena otvoritvena slovesnost, s katero smo objekt tudi uradno predali namenu.
Domače društvo je vseskozi igralo vidno vlogo pri gradnji tega objekta, saj je že na začetku ustanovilo svoj gradbeni odbor, ki je v celoti izpeljal vse začetne akcije od pridobivanja dovoljenj do pridobivanja soglasij ter pomoč pri projektiranju in pridobivanju sredstev.
Veliko podporo so pri projektu imeli tudi spodaj našteti donatorji, saj smo finančno pomoč obljubili tudi sami in s pomočjo KS Otalež pripomogli pri realizaciji tega projekta.
Investitor Občina Cerkno v nadaljevanju predaja objekt v uporabo našemu društvu, ki se zavezuje, da bo zanj zgledno skrbelo in da bomo s svojim delovanjem tudi v bodoče pokazali, da smo dobri gospodarji.
V letih od 2014 naprej smo kot društvo vložili precej denarja še v notranjo opremo, opremo kuhinje, nabava večjega LCD televizorja za predstavitve ob raznih dogodkih, nakup harmonike, opreme na igrišču od koša do golov in mrež za ekipne športe, sedal ob igrišču, stopnic in vse ostale opreme, ki jo društvo rabi za svojo dejavnost. Poleg tega pa sproti skrbimo za vzdrževanje objekta in njegove okolice, ter skušamo objekt čimbolj približati širši javnosti za uporabo ob različnih dogodkih.

DLG Stari meh Lazec

 

Seznam donatorjev:

RADIO ODMEV – Medijski sponzor

RPS d.o.o. LJUBLJANA

ETA d.o.o. Cerkno

PLIMA PODJETJE ZA TRGOVINO, GOSTINSTVO, PROIZVODNJO IN STORITVE, CERKNO D.O.O.

TECHATON, RAZISKOVANJE IN EKSPERIMENTALNI RAZVOJ D.O.O.

ZVONKO FILIPIČ

I-Z d.o.o.

MBG d.o.o.

TELEKOM d.d. Ljubljana

KOLEKTOR PROKOS TRGOVINA IN POSREDNIŠTVO D.O.O.

AVRIGO d.d. Nova Gorica

MOKOS MORE, KOVINARSTVO SOVODENJ, D.O.O.

ARHITEKTURA.BO PROJEKTIRANJE, NADZOR, SVETOVANJE BARBARA OBLAK S.P.

ELEKTRIČNE INŠTALACIJE TRELIN RADO TAVČAR S.P.

ORODJARSTVO IVAN KOFOL S.P.

INEJA BOŽIČ BOJAN S.P.

AVTOMEHANIKA OSKAR HVALA S.P.

AVTOREMONT MIRO SEDEJ S.P.

DELO Z ROVOKOPAČEM IN GOSTINSTVO MARKO FLANDER S.P.

GANTAR INŠTALACIJE D.O.O.

GEOLOGIJA D.O.O. HIDROGEOLOŠKE, GEOLOŠKE IN EKOLOŠKE RAZISKAVE, INŽENIRING, SVETOVANJE

KAMNOSEŠTVO KUŠTRIN MARKO KUŠTRIN S.P.

ORODJARSTVO TRATNIK VOJKO TRATNIK S.P.

POSREDNIŠTVO HENRIK AJDIŠEK S.P.

ROKS TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. IDRIJA

TEPIS PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE JURIJ ZAJC S.P.

TOMO GRADBENIŠTVO TOMAŽ DEMŠAR S.P.

FRIZERSKI STUDIO KARMEN KARMEN ŠTURM S.P.

INŠTALACIJE, POSREDNIŠTVO IN POSLOVNE DEJAVNOSTI ROKO MARINAC S.P.

MIS MIZARSTVO IN SVETOVANJE PRIMOŽ RUPNIK S.P.

VIA D.O.O. VIDEO IGRALNI APARATI CERKNO

LARAS RAČUNOVODSTVO, DARJA LIPUŠČEK S.P.

DIAS DIASTATI MARJETA VONČINA S.P.

MOŠKO FRIZERSTVO “NADJA” KOGEJ NADJA S.P.

ANICA MAGAJNE

MOZAIK OBNOVE IN PLESKARSTVO KLEMEN MAJNIK S.P.

RCT TRANS BORIS RŽEK S.P.

HELENA GORJANC

 

 

Vsem še enkrat iskrena hvala.