Gradnja vaškega središča napreduje

V teh dneh se izvajajo zadnja dela na kletišču, kjer bo kasneje postavljena brunarica. Po besedah izvajalcev del potekajo le-ta po predvidenem planu. Po prvomajskih praznikih naj bi se dela nadaljevala na spodnjih podpornih zidovih za igrišče, kasneje pa sledi še izravnava in podporni zidovi nad igriščem. Smo optimisti in računamo, da bo otvoritev tega…