Nadaljevanje gradnje vaškega središča

V letošnjem letu se je gradnja večnamenskega središča tudi fizično pričela in končana je že podkletitev objekta, spodnji podporni zid in zgornji podporni zid. Prav slednji pa ni narejen po našem okusu in tudi tehnično menimo, da ni pravilno umeščen v prostor, saj nad tem podpornim zidom poteka javna cesta, ki je precej obremenjena. Po…