Za nami je še ena od planiranih delavnic v tem letu. Vreme nam ni bilo najbolj naklonjeno, vendar je bil kljub temu izpeljan spust po vrvi z zvonika vaške cerkve. Po spustu je sledil prikaz vozlov, ki jih mora vsak alpinist poznati, nato pa še diaprojekcija z naših in tujih vrhov, ki sta jih naša gosta že osvojila. Za konec je sledil še prikaz uporabe osebne opreme za različne vzpone.

 

gore10_01
Zbiranje na deževno soboto

gore10_02
Odhod do cerkve v Lazcu

gore10_03
Prikaz spusta po vrvi z zvonika

gore10_04
Nekaj vozlov

gore10_05
Diaprojekcija

gore10_06
Obiskovalci

gore10_07
Tudi to je potrebno imeti v steni

gore10_08
Pomoč pri prikazu navezave v steni

gore10_09
Prikaz osebne plezalne opreme

Udeležba je bila lepa saj tema same delavnice ni tako splošna in je bila interesantna le za ljudi, ki jih gorništvo zanima.
Vsem navzočim se najlepše zahvaljujemo za obisk, posebna zahvala pa gre Radu, ki je delavnico skoraj v celoti organiziral in našima gostoma Marku in Danilu, ki sta vsem prisotnim znala prikazati lepote naših in tujih gora.

 

Nazaj na pretekle dogodke