V društvu je že od nekdaj tradicija, da se tretjo soboto v januarju pripravi redni letni občni zbor in na njem se ob tej priliki članom poda vsa poročila za delo v preteklem koledarskem letu.

Zelo številčno članstvo je z zanimanjem spremljalo potek občnega zbora, saj je bilo dogajanje v letu, ki je za nami, zelo plodno.

Od udeležencev smo letos pridobili tudi veliko novih idej za dogodke v letu, ki prihaja, zato smo vsem zelo hvaležni za pomoč.

Skupna misel večera pa je bila, da se moramo v bodoče še bolj truditi z dogodki, saj imamo z novimi prostori in igriščem večje možnosti kot doslej.

V prid vključevanju mladine v naše vrste bomo v tem letu pripravili tudi osnutek novega statuta, ki bo dovoljeval prosto delovanje mladine v športnih in drugih družabnih igrah, ki jih bo sedaj lažje izvesti.

Ponovno se spet vidimo na rednem letnem občnem zboru društva v januarju 2016.

 

oz15_01
Uradni del zbora

oz15_02
Poslušamo…

oz15_03
Gostje po uradnem delu zbora

oz15_04
Naši frajtonarji

oz15_05
Gasa…