Ime vasi je najverjetneje izpeljanka iz besede Laze, ki pomeni otrebljeni svet – okoli vasi se namreč res nahajajo predvsem njive, pašniki in redek gozd. Sicer pa je Lazec strnjena hribovska vas nad desnim bregom Idrijce pod Pluženjsko goro na 550 metrih nadmorske višine. Na zahodni strani je grapa, po kateri teče potok Lupnica, ki se v Pirhovi luknji izliva v Idrijco. Od njem je bil vodni mlin, ki ga je leta 1984 skupaj z mlinarjevo hišo odnesel zemeljski plaz. Prva omemba imena vasi sega v leto 1290, v Tolminskih urbarjih iz leta 1377 pa je zapisano, da je bilo v Lazcu že šest kmetij, katerih lastniki so morali oddajati oblasti svoje dajatve v žitu, mesu, siru, medu in denarju. Ocenjuje se, da je Lazec okoli tisoč let stara vas, toliko kot ostala naselja na desni strani Idrijce, saj so se prvotni prebivalci naseljevali na bolj sončnih legah.

Vir: Radio Odmev

 

Lazec nekoč

Lazec nekoč

 

 

Lazec danes

Lazec danes

 

 

Lazec danes – klikni TUKAJ za povezavo na predstavitveni film avtorja Karant

 

 

Kako pridete do nas? (klikni na sličico za večji zemljevid)

ZEMLJEVID
ZEMLJEVID