V letošnjem letu se je gradnja večnamenskega središča tudi fizično pričela in končana je že podkletitev objekta, spodnji podporni zid in zgornji podporni zid. Prav slednji pa ni narejen po našem okusu in tudi tehnično menimo, da ni pravilno umeščen v prostor, saj nad tem podpornim zidom poteka javna cesta, ki je precej obremenjena. Po mnenju vseh vaščanov bi moral ta podporni zid segati do višine cestišča, tako bi se izognili marsikateri nevšečnosti, ki jo bomo deležni ko koncu gradnje središča.
Upamo, da nam bodo na občini prisluhnili in dojeli, da je nujno narediti določene korekcije in s tem napraviti stvar boljšo za ljudi, ki tu bivajo.

 

vassr14_04
vassr14_05
vassr14_06
Projekt mora biti končan do sredine avgusta, prav takrat pa naj bi se na tem odvijal tudi vaški praznik Laški sejem, zato vsi upamo, da bo izvajalcu uspelo zaključiti dela do take mere, da bo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje.
DLG Stari meh Lazec